HI LOGIC LTD
   

Ngôn ngữ:

EN  Yu
AN/PAQ-6

Thay thế điện thoại và đường dây tầm xa 

• Chương trình tích hợp vật lưu NAVY (OPLOG)  

• Thay thế cho  hệ thống điện thoại và đường dây tầm xa

(PDL) trong quá trình tiến hành bổ sung (UNREP) với 

công nghệ LightSpeed ​​™

•Sử dụng  công nghệ  IR LED an toàn cho mắt trong tiếp 

  cận liên lạc tĩnh Non-RF và các đơn vị thu phát UNREP-6-PAQ

•Mỗi đơn vị giao tiếp thông qua dải quang phổ kinh tuyến 180 

  độ và vĩ tuyến 60 độ

•Hệ thống cung cấp lên đến 10 dòng cho điện thoại , liên kết 

  Ethernet và khả năng khoảng cách đo lường chính xác

• Bảo mật thông tin thoại & dữ liệu: Bridge-to-Bridge và 

  Station-to-Station mà không bị giới hạn bởi RF

• Hệ thống chứng minh khoảng cách đo lường và thông tin 

  liên lạc bằng giọng nói giữa RHIBs ở tốc độ khác nhau

• Hệ thống có khả năng đi qua mọi thông tin (bao gồm chiến thuật) 

  trong bất kỳ định dạng (mã nguồn mở) từ tàu (mọi kích thước) vào bờ

Ưu điểm của việc thay thế PDL:
• Giảm nhân lực
• Tăng độ chính xác
• Tăng cường an toàn
• Tăng cường khả năng

 

 

 
www.HiLogic.us
One Columbus Center, Suite 600, Virginia Beach, VA 23462
Tel: 757-333 7532     Fax: 757-490 7804     Email: hl@hilogic.us