HI LOGIC LTD
   

Ngôn ngữ:

EN  Yu
V10

Hệ thống phương tiện thông tin liên lạc

Một hệ thống quang-điện thông tin liên lạc được sử dụng 

như là một phần mở rộng đến một hệ thống liên lạc trong 

xe để cung cấp truyền thông thoại và dữ liệu đa chiều trong 

suốt đoàn xe. Lợi ích của hệ thống này là hoạt động dựa 

trên nguyên lý IED, trong đó hệ thống được sử dụng để 

duy trì hệ thống mạng toàn đoàn xe trong khi hoạt động 

dưới môi trường phát thanh im lặng hoặc RF (Radio Frequency) 

bị từ chối (kẹt) . Hệ thống quang học hoạt động trong phạm 

vi hồng ngoại, tương thích với các hệ thống nhìn ban đêm, và 

sử dụng đèn LED (không laser) dựa trên các bước sóng an 

toàn cho mắt. Tín hiệu quang học được chuyển tiếp giữa các 

xe, hệ thống hoạt động khi phương tiện di chuyển hoặc ngay 

khi tạm dừng (loại bỏ sự nối dây không  cần thiết).

    Công nghệ truyền thông quang mới này được phân biệt 

với công nghệ quang học không gian truyền thống  (FSO) 

trên nhiều mặt trận:

• Tối ưu hoá truyền thông chiến thuật

• Kích thước , trọng lượng nhỏ, và Power (swap)

• Tương thích với Lightspeed  và thiết bị khác, như R10, B20, G10, ...

• Anti-Glint/Anti-Glare tối ưu hóa

• Bảo mật thông tin liên lạc giữa các xe lên đến 1 dặm với tốc độ 1-2Mpbs

 

 
www.HiLogic.us
One Columbus Center, Suite 600, Virginia Beach, VA 23462
Tel: 757-333 7532     Fax: 757-490 7804     Email: hl@hilogic.us